PR v čase nových médií / PR in the era of the new media

Aneb: Proč je pro velké firmy tak obtížné zapojit se. Marketing v prostředí sociálních médií, tak jak to vidím já na základě zkušeností z mBank i odjinud. Očekávaná úroveň znalostí publika: nízká. Or: Why is it so hard for big companies to join the social media. Marketing in social networks as I see it based on the mBank experience and looking around myself. Target group: PR dummies.