PR v čase nových médií / PR in the era of the new media

Aneb: Proč je pro velké firmy tak obtížné zapojit se. Marketing v prostředí sociálních médií, tak jak to vidím já na základě zkušeností z mBank i odjinud. Očekávaná úroveň znalostí publika: nízká.

Or: Why is it so hard for big companies to join the social media. Marketing in social networks as I see it based on the mBank experience and looking around myself. Target group: PR dummies.

(česká verze níže)

I uploaded the presentation to Slideshare too, but I realized I can publish it here as well (and that made me to translate it to English too). I prepared this presentation for Media Monday that took place on 13th Sep in Prague. The crowd is generally people who are not professionals in the field of social media (quite some don’t know anything about it). Also the limited time scope is the reason why this stays pretty much on the surface of the things – while I still wanted to emphesise couple of points for people to realize.

1) Social media is NOT another channel for your favourite press releases, banners, ads. It’s not primarily a sales tool (or – simplyfing it to that is a big mistake).

2) There ought to be a much tighter connection between (web) marketing and customer care. People willing to join the conversation in social networks should know their products, processes and customers as much as possible. It’s not „pimping“ your website with another flashy part – it’s a huge amount of small dirty work.

3) It will not work if the company itself doesn’t change. Why should you collect feedback using social networks if you don’t work with it afterwards? People responsible for social media are direct representatives of your customers inside the company and should be treated with trust and responsibility. Others must be helpful when they need to find information so they can answer the clients.

4) There’s quite a lot of „black hat“ techniques in social media too. From astroturfing (fake profiles claiming your brand is so cool), through censorship to new favourite – buying groups, pages and linkbait on social networks (mostly Facebook). It can’t work simply because your reputation is based on trust and that is not the way to gain it. It will backfire sooner or later.

5) Stepping in social media does NOT equal creating a Facebook page. For what matters, you don’t need FB page at all. It’s about a change of attitude, change of the way you communicate with the outside world. If you miss this point, you are generally lost.

media-monday-pr-nova-media-EN.pdf
Download this file

Už jsem to hodil na Slideshare, ale řekl jsem si, že bych to mohl dát i sem (a taky mě to dokopalo hodit to do angličtiny). Tuto prezentaci jsem si připravil pro příležitost Media Monday, které se konalo 13. září 2010 v Praze. Publikum se až na výjimky skládalo z lidí, kteří s touto oblastí nemají příliš zkušeností (a dost jich nemá vůbec žádné). Také časový limit je důvodem, proč v této prezentaci nejdu nijak do hloubky – ale zároveň jsem se snažil vypíchnout několik dle mého názoru zásadních věcí.

1) Social media – to není další kanál, který stačí zaplnit tiskovými zprávami, bannery, reklamou. Není to primárně prodejní záležitost (respektive zjednodušíte-li to na to, děláte velkou chybu).

2) Je třeba mnohem těsněji propojit (web) marketing a customer care. Zaměstnanci, kteří mají mít na starosti sociální sítě by měli znát své produkty, procesy i zákazníky co nejlépe to jde. Nejde o to „vytunit“ si web pěkným blogem nebo diskusním fórem – ale je to těžká, každodenní práce a řešení drobných problémů.

3) Nebude to fungovat, pokud se firma samotná nezmění. Na co sbírat od klientů zpětnou vazbu, pokud s podněty nebude nikdo dál pracovat? Lidé zodpovědní za social media reprezentují uvnitř firmy klienty a měli by mít důvěru a odpovědnost. Ostatní jim musí pomáhat získávat odpovědi na otázky klientů.

4) I v social media existuje spousta „black hat“ triků (unfair praktiky). Může to být vydávání se za spokojené zákazníky (nebo nespokojené zákazníky konkurence), cenzurování kritiky nebo nové „vychytávky“ jako nákup stránek / skupin / linků na Facebooku. V dlouhodobém měřítku to ovšem nefunguje, protože takhle se důvěra nezískává. Nakonec se vám to vrátí jako bumerang.

5) Využívání sociálních sítí NEROVNÁ se vytvořit si stránku nebo profil na Facebooku. Mnohdy ani Facebook nepotřebujete. Jde o změnu přístupu, změnu způsobu, jakým komunikujete s vnějším světem. Pokud vám toto nedochází, jste obecně na špatné cestě.

Záložka pro permanentní odkaz.

Jedna reakce na PR v čase nových médií / PR in the era of the new media

  1. Adam Zbiejczuk říká:

    Z nějakého mě nepochopitelného důvodu se mi nezobrazuje dole prezentace v češtině, i když posterous ukazuje, že tam je :( takže ji najdete na slideshare: http://www.slideshare.net/zbiejczuk/media-mondayprnovamedia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.