odcházím z H1.cz | leaving H1.cz

Není to tak dávno, co jsem možná i některým z vás říkal, že na českém trhu není nabídka, která by mě přiměla změnit práci. A teď jste možná zaznamenali, že odcházím z H1.cz. Co to má znamenat? Řekl jsem si, že si to zaslouží drobné vysvěltení. I kept repeating, there’s no offer on a local market, that would make me change my job. And now I leave H1.cz. What does it mean? I guess I owe you an explanation.